Dạy và học ngoại ngữ > Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Nội dung:

– Bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ tiếng Anh và phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

– Nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học trực tuyến

– Cách thức xây dựng môi trường học ngoại ngữ hiệu quả thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, dã ngoại và đi thực tế.

Mục đích: Bồi dưỡng nâng một bậc năng lực ngôn ngữ và phương pháp dạy học tiếng Anh cho giáo viên cốt cán của các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và các trung tâm ngoại ngữ (đã có trình độ tiếng Anh bậc 4 hoặc tương đương trở lên).

Thời gian: Từ ngày 05/8/2013 đến ngày 30/10/2013.

Đối tượng học: Đội ngũ giáo viên cốt cán các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và trung tâm ngoại ngữ tại các tỉnh/thành phố phía Bắc và miền Trung (từ Thừa thiên – Huế trở ra) theo triệu tập của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH DÀNH CHO GIÁO VIÊN CÁC TTGDTX

(Từ cấp độ B2 lên cấp độ C1)

1.    Chương trình khung

a.    Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh: 400 tiết

Học tập trung: 300 tiết

–        Nghe+ Nói (NN): 90 tiết

–        Đọc (Đ): 30 tiết

–        Viết (V): 30 tiết

–        Ngữ pháp (NP): 35 tiết

–        Ngữ âm (NA): 30 tiết

–        Từ vựng (TV): 15 tiết

–        Luyện thi (LT): 35 tiết

–        Hướng dẫn học trực tuyến (HD): 20 tiết

–        Kiểm tra (KT): 15 tiết

–        Học qua mạng: 100 tiết

b. Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (PPGD): 60 tiết

 

2.    Giáo trình

Học tập trung:

–        Nghe + Nói    : Face2face

–        Đọc                 : Interaction 2

–        Viết                 : Academic Writing

–        Ngữ pháp       : Longman Grammar + A Comprehensive English Grammar

–        Ngữ âm           : Pronuciation in Use + Phonology

–        Từ vựng          : Lectures on Lexicology

–        Luyện thi       : IELTS + CAE + Tổng hợp

Học qua mạng:

–        Các bài học trực tuyến

–        Các trang web

–        Các bài tập gửi qua email

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh:

–        Giáo trình PPGDTA do Đề án cung cấp

–        Hướng dẫn xây dựng HLĐT (Tập bài giảng của Viện ĐHM HN)

–        Hướng dẫn khai thác học liệu Mở (Tập bài giảng của Viện ĐHM HN).