Dạy và học ngoại ngữ > Tin tức - Thông báo > Thông báo > Đăng nhập thử nghiệm lớp học trực tuyến khóa BDNLNN & PPDHTA

Đăng nhập thử nghiệm lớp học trực tuyến khóa BDNLNN & PPDHTA

Đăng bởi EHOU ngày 15/08/2013

Hiện nay, Ban tổ chức lớp học đã cung cấp tài khoản và hướng dẫn học cho học viên và Giảng viên tham gia lớp học trực tuyến khóa BDNLNN & PPDHTA qua email của từng cá nhân.

Học viên và Giảng viên tham gia lớp học xin mời đăng nhập vào hệ thống và thử nghiệm lớp học  theo đường dẫn http://learning.ehou.edu.vn/

Lớp học trực tuyến sẽ bắt đầu từ tối nay 15/8/2013.

Đề nghị các học viên xem phân nhóm học trực tuyến (trong mục ghi chú):

Lịch học tối 15/8/2013 như sau

 

NHÓM

 

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

 

THỜI GIAN KẾT THÚC

A1

20h00 ngày 15/8/2013

20h30 ngày 15/8/2013

A2

20h30 ngày 15/8/2013

21h00 ngày 15/8/2013