Dạy và học ngoại ngữ > Học tập > Lịch học > LỊCH HỌC ĐỢT 3 – KHÓA BD NLNN&PPDHTA – P2020

LỊCH HỌC ĐỢT 3 – KHÓA BD NLNN&PPDHTA – P2020

Đăng bởi EHOU ngày 22/10/2013

LỊCH HỌC ĐỢT 3 – KHÓA BD NLNN&PPDHTA – P2020

Từ 15/10/2013 đến 02/11/2013

(Week 1 – Phase III: From Oct 15th to 9th, 2013)

w1

 

(Week 2 – Phase III: From Oct 21th to 27th, 2013)

w2

 

(Week 3– Phase III: From Oct 28th to Nov 2rd, 2013)

w3
 

 

 


Tài liệu đính kèm: