Dạy và học ngoại ngữ > Học tập > Lịch học > LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN – KHÓA BDNLNN & PPDHTA – NGÀY 16/8/2013

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN – KHÓA BDNLNN & PPDHTA – NGÀY 16/8/2013

Đăng bởi EHOU ngày 16/08/2013

Học viên và Giảng viên tham gia lớp học xin mời đăng nhập vào hệ thống và thử nghiệm lớp học  theo đường dẫn http://learning.ehou.edu.vn/

Đề nghị các học viên xem phân nhóm học trực tuyến (trong mục ghi chú):

Lịch học tối 16/8/2013 như sau

NHÓM

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

THỜI GIAN KẾT THÚC

B1

20h00 ngày 16/8/2013

20h30 ngày 16/8/2013

B2

20h30 ngày 16/8/2013

21h00 ngày 16/8/2013