Dạy và học ngoại ngữ > Nói > Miêu tả lại các bức tranh về chủ đề Cụm di tích Hồ Chí Minh

Miêu tả lại các bức tranh về chủ đề Cụm di tích Hồ Chí Minh

Đăng bởi EHOU ngày 25/10/2014

Hướng dẫn: Hãy nói đôi điều về các bức tranh dưới đây trong thời gian từ 10 phút đến 15 phút
Luyện nói Tiếng Anh: Bạn hãy ghi âm lại

Luyện viết Tiếng Anh: Bạn hãy viết các cảm nhận của mình.

Sau đó, hãy gửi Bản ghi âm và cảm nhận của bạn vào mail linhntt08@gmail.com để được update bài lên web cho các thầy cô và các bạn cùng nhận xét.

Capture