Dạy và học ngoại ngữ > Phương pháp học

Phương pháp học

Mô tả

Chương trình mở rộng và cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh. Trong chương trình những công nghệ phổ biến sẽ được giới thiệu, thay cho việc sử dụng một công nghệ cụ thể để giúp cho người học không có điều kiện sử dụng công nghệ có thể ứng dụng các chuẩn trong quá trình học tập. Đối với người học có điều kiện truy cập và sử dụng công nghệ thì khuyến khích ứng dụng tối đa khả năng có thể. Ngoài ra công nghệ giới thiệu trong chương trình được nhắm tới các công cụ miễn phí và các hệ thống mã nguồn mở để thuận lợi hơn cho người học

Điều kiện tiên quyết:

            – Kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính

            – Sử dụng các dịch vụ cơ bản trên Internet như WWW, Email, …

Mục tiêu

Về kiến thức:

–          Củng cố kiến thức về nền tảng công nghệ

–          Trang bị kiến thức về chuẩn ứng dụng công nghệ trong quá trình dậy và học

Về kỹ năng:

–          Tăng cường kỹ năng giao tiếp sử dụng công nghệ thông tin truyền thông

–          Sử dụng các công cụ tìm kiếm, tra cứu tài liệu và các công cụ dịch thuật

–          Khai thác sử dụng một số phần mềm ứng dụng phổ biến

–          Sử dụng phần mềm đào tạo trực tuyến của Viện Đại học Mở Hà Nội

Nội dung chi tiết:           

–          Buổi 1: Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông. Giới thiệu các dịch vụ cơ bản về WWW và Email

–          Buổi 2: Giới thiệu về chuẩn công nghệ ứng dụng trong quá trình dậy và học, khai thác một số phần mềm ứng dụng

–          Buổi 3,4: Thực hành sử dụng phần mềm đào tạo trực tuyến