Dạy và học ngoại ngữ > Thiết bị học tập

Thiết bị học tập

– Máy tính học viên sử dụng cần phải kết nối với Internet. Yêu cầu băng thông Download tối thiểu 2Mbps và băng thông Upload tối thiểu là 512Kbps. Để kiểm tra băng thông thực của máy, bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến, ví dụ như: http://www.speedtest.net

– Máy tính học viên sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome phiên bản cập nhật nhất để đảm bảo có kết quả hiển thị tốt nhất.

– Máy tính đã được cài đặt Adobe Flash Player.

– Thiết bị phần cứng cần dùng gồm có Tai nghe, Microphone và Webcam.