EHOU 01/08/2013
Chương trình Bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh dành cho GV các TTGDTX

Từ cấp độ B2 lên cấp độ C1 Từ ngày thứ Hai, ngày 05/8/2013 đến thứ Tư, ngày 30/10/2013 Chương trình khung Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh: 400 tiết Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (PPGD): 60 tiết Chi tiết Chương trình và kế hoạch giảng dạy: Xem chi tiết tại...

Trang 3 / 3123