EHOU 25/10/2014
Miêu tả lại các bức tranh về chủ đề Cụm di tích Hồ Chí Minh

Hướng dẫn: Hãy nói đôi điều về các bức tranh dưới đây trong thời gian từ 10 phút đến 15 phút Luyện nói Tiếng Anh: Bạn hãy ghi âm lại Luyện viết Tiếng Anh: Bạn hãy viết các cảm nhận của mình. Sau đó, hãy gửi Bản ghi âm và cảm nhận của bạn vào mail linhntt08@gmail.com để được update bài lên web cho các thầy cô và các bạn cùng nhận...

Trang 1 / 11