DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP

Đăng bởi EHOU ngày 06/08/2013

Sau buổi học đầu tiên sáng ngày 06/8/2013, các học viên đã chọn được Ban cán bộ lớp như sau:

LỚP A

             Lớp trưởng: Trần Tuấn Dũng 

                                       Điện thoại: 0989957199

                                       Email: truonghuydungd1@gmail.com

             Lớp phó:     Bùi Thị Nguyệt 

                                       Điện thoại: 0916868384

                                       Email: hoabinh10383@yahoo.com

                                       Phòng nội trú tại địa điểm học: 303

LỚP B

             Lớp trưởng: Nguyễn Hữu Dẻo 

                                       Điện thoại: 0913562507

                                       Email: huudeohuong@yahoo.com

                                       Phòng nội trú tại địa điểm học: 504

             Lớp phó:     Lý Hồng Ngân 

                                       Điện thoại: 0916105955

                                       Email: lyhongngan.hongminh@gmail.com

                                       Phòng nội trú tại địa điểm học: 405