Dạy và học ngoại ngữ > Ngoại khóa > Kế hoạch hoạt động ngoại khóa tuần 1- City tour (Thứ 4 ngày 7/8)

Kế hoạch hoạt động ngoại khóa tuần 1- City tour (Thứ 4 ngày 7/8)

Đăng bởi EHOU ngày 09/08/2013

WEEKEND # 1:        

Chia 03 nhóm

Mỗi nhóm:

            – 1 leader

            – 01 Hướng dẫn viên TA

            – 01 sinh viên tình nguyện

Địa điểm đi tour :

            – Văn Miếu, Quốc Tử Giám

            – Cụm di tích Hồ Chí Minh

Lịch trình:

            – Thăm khu di tích

            – Nghe thuyết minh bằng Tiếng Anh

Bài tập follow up:

            – Viết bài thu hoạch bằng Tiếng Anh – độ dài tối thiểu 1000 từ

           

Nội Dung Bài Thu Hoạch

I. Overview of the tourist site

            1.1 Geographical features

            1.2 History

            1.3 Accessibilities

II. Information received from tour guide's commentaries

            Clear headings required according to tour guide's commentaries

            (2.1………….

            2.2………….

            ….)

III. General comments

            3.1 Comments on the site

            3.2 Comments on the tour guide