Dạy và học ngoại ngữ > Học tập > Lịch học > THỜI KHÓA BIỂU MỚI – KHÓA BDNLNN & PPDHTA

THỜI KHÓA BIỂU MỚI – KHÓA BDNLNN & PPDHTA

Đăng bởi EHOU ngày 11/08/2013

Thực tế qua 1 tuần học cho thấy: Chương trình học cần tăng cường thời lượng thực học cho các kỹ năng.

Vì vậy thời khóa biểu của các lớp có sự thay đổi trong tuần thứ 3 như sau:

TKB tuan 3

Để xem chi tiết thời khóa biểu từ tuần 1 đến tuần 3: Tải về tại đây

 


Tài liệu đính kèm: